Actuacions | Notícies

Queixa i sol·licitud sobre plaça de Montserrat

15 May, 2022

Queixa i sol·licitud sobre plaça de Montserrat

15 May, 2022

Tràmits Ajuntament d’Igualada.

Data 07/0572022. Codi de registre 2022-16493:

En referència a la queixa presentada pel senyor —. el dia 24 d’abril de 2022 amb número —/2022, indicant les molèsties ocasionades al seu habitatge del carrer Pau Muntadas –, I més exactament al balcó de l’esmentat habitatge que dóna a la Plaça Montserrat, l’Associació de Veïns del Barri de Montserrat (AVBM) exposa que:

S’adhereix a la queixa esmentada en què s’indiquen els desperfectes realitzats per actituds incíviques (ja sigui de nens i/o adults) que projecten pilotes i/o pilotes o altres objectes als habitatges d’aquesta plaça.

Les queixes corresponen no només a aquest veí ja que tenim constància que aquests actes es realitzen contra altres veïns i que fins i tot, els autors dels actes, pugen per les baranes dels balcons per anar a buscar les pilotes i/o pilotes que queden bloquejades en aquests.

La Policia Local diu que no pot fer res al·legant que en aquesta zona es permet jugar a la pilota.I per tot això

SOL·LICITEM URGENTEMENT:

1. La COL·LOCACIÓ d’un CARTELL informant de l’HORARI d’utilització de la Pista esportiva i zona d’influència, segons s’indica a les ordenances de l’Ajuntament.

2. La COL·LOCACIÓ de diferents CARTELLS (almenys 2) a la zona dels habitatges, indicant expressament que ES PROHIBEIX LLANÇAR PILOTES o altres OBJECTES contre els habitatges.

3. Que els cartells incloguin la SANCIÓ ECONÒMICA que es pugui aplicar als infractors pel seu incompliment. 4. Finalment, a la zona LATERAL de la Pista esportiva que dóna als habitatges, COL·LOCAR una XARXA que impedeixi o previngui la realització d’aquests actes vandàlics que no tenen res a veure amb la pràctica esportiva (actualment, ja existeix una xarxa en una de les porteries)