Política de privacitat

Titular del web i responsable del tractament

El titular d’aquest lloc web i responsable d’eventuals tractaments de dades és l’Associació de Veïns Barri de Montserrat, amb domicili en Carrer Pau Muntadas, 81. NIF G58931932. e-mail info@tec-logic.es/aavv.

Tractament de dades

Les dades sol·licitades en els formularis de la nostra web són els estrictament necessaris per a gestionar i tramitar la petició realitzada i poder enviar informació, i no està obligat a facilitar-los.

Les dades obligatòries s’especifiquen en el propi formulari, i no subministrar-los implica no poder gestionar la petició.

L’usuari assegura que les dades facilitades són certs i pertinents per a la finalitat per la qual els sol·licitem.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre duri la relació amb l’associació, i l’enviament dels mateixos implica la seva autorització per a incorporar-los al nostre fitxer corresponent sempre que es consideri convenient per a tramitar la gestió sol·licitada.

Drets de l’interessat

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre els tractaments que de les seves dades que es duen a terme per l’associació.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, quan procedeixin, davant l’associació, en els senyals indicats.

A més i en cas que la seva sol·licitud no sigui atesa o no estigui conforme amb la resposta, pot sol·licitar l’empara de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o de les autoritats autonòmiques en protecció de dades.

Cookies

Propietat intel·lectual i industrial

Queda expressament prohibit qualsevol acte de reproducció, distribució, transformació i comunicació pública de la totalitat o part dels continguts i elements de la pàgina amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense comptar amb la prèvia autorització del titular.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial dels continguts de la pàgina.

Els usuaris poden visualitzar els elements de la pàgina web, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que es faci, exclusivament, per a ús personal i privat, sense ànim de lucre.