Esdeveniments

Assemblea ordinària 8 abril 2022

11 Mar, 2022

Assemblea ordinària 8 abril 2022

11 Mar, 2022

Es convoca en compliment dels estatuts de l’AVBM (article 11), als socis de l’AVBM i veïns del barri a la assemblea ordinària de l’associació, el próxim divendres 8 d’abril de 2022, a las 19:00 h.

ORDRE DEL DIA

 1. Lectura acta anterior.
 2. Estat de comptes el 31 de desembre 2021.
 3. Elecció de càrrecs vacants a junta.
 4. Actualizació de junta directiva.
 5. Pressupost any 2022.
 6. Propostes de millores del barri que se sol-licitaran a l’Ajuntament.
 7. Presentar als veïns del barri propostes de projectes als carrers del Repos, Pau Muntades i Bisbe Perelló.
 8. Activitats previstes al 2022:
  • Cursos d’inici al tractament de la imatge per ordinador.
  • Curs d’inici a la il-lustració per ordinador.
  • Curs de presentacions de projectes per ordinador.
  • Curs de certificat nivell2 ACTIC.
  • Vídeo amb la història del barri.
  • Memòria recopiladora de la historia de les juntes directives de l’AVBM.
  • Festes, activitats culturals i excursions.
 9. Torn obert de paraula.